Samarbete med näringslivet

Vi har ett nära samarbete med näringslivet

Vattenfallgymnasiet har ett nära samarbete med Vattenfall AB och därmed tillgång till Forsmarks kärnkraftverk och SKB:s anläggningar, liksom Vattenfalls FoU-laboratorium i Älvkarleby. 
Samarbetet ger möjligheter till intressanta studiebesök, förtur till praktikplats på Vattenfalls olika anläggningar och enheter världen över samt ett värdefullt kontaktnät inom en mycket expansiv bransch. Våra elever blir också extra prioriterade som sökande till sommarjobb inom Vattenfallkoncernen. 

Vi tror på lärande genom praktik

Den starka kopplingen till Vattenfall AB och andra aktörer verksamma inom energibranschen ger möjligheter till att ha aktuella läromedel. Kopplingen ger även stora möjligheter till praktikplatser, gymnasiearbeten och feriearbeten i en spännande framtidsbransch. Det är ett viktigt moment i utbildningen att få komma ut i olika verksamheter för att befästa kunskaper och även få andra perspektiv.
I årskurs två är det en kortare praktikperiod som sedan byggs vidare på med gymnasiearbetet i årskurs tre. I det valbara fjärde året har vi en praktikperiod på cirka 12 veckor.

Stäng